Arbetsutskottet i Kommunförbundets styrelse har godkänt förbundets målsättningar inför Finlands EU-ordförandeskap, samt ett valprogram inför EU-valet.

Finland tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från och med den första juli.

Den nya regeringen beslutar om prioriteringarna för ordförandeskapet efter riksdagsvalet.

De officiella prioriteringarna publiceras i slutet av juni.

I Kommunförbundets målsättningar betonas betydelsen av EU:s kommande programperiod 2021-2027 för kommunerna och landskapen.

Målsättningarna stöder sig på följande politikområden:

  • Klimatpolitik, cirkulär ekonomi och energipolitik
  • Urbanisering
  • Jämställdhet
  • Främjande av välmående och förebyggande av marginalisering
  • Digitalisering
  • Invandring
  • Utbildningspolitik och språkkunskaper

Eurovalprogrammet stöder sig på samma teman.

Läs mera (på finska):

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *