Migrationsverket fattar inga beslut i fråga om irakiska och somaliska asylsökningar under de närmsta veckorna.

Migrationsverket uppdaterar säkerhetsbedömningarna för Irak och Somalia och kartlägger praxisen i andra EU-länder samt möjligheterna att återsända asylsökande till Irak och Somalia.

Utredningen ska bli klar inom ett par veckor.

Våra preliminära uppgifter om bland annat beslutspraxis i andra EU-länder bekräftar vår uppfattning om att riktlinjerna kommer att stramas åt, uppger Migrationsverket i sitt pressmeddelande.

Beslutsfattandet läggs på is därför att de ansökningar från irakier och somalier som är anhängiga ska avgöras på ett jämlikt sätt och enligt samma riktlinjer som eventuellt kommer att ändras.

Hittills har Migrationsverket i sina riktlinjer fastställt att asylsökande från de centrala delarna av Irak samt från södra och centrala Somalia ska beviljas uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd enbart med anledning av säkerhetsläget i det område de kommer ifrån. Nu har det redan kommit fram att sökande från till exempel Bagdad och kringliggande områden samt från Mogadishu inte automatiskt beviljas skydd i andra EU-länder.

Varje asylbeslut fattas enligt de riktlinjer som gäller vid tidpunkten för avgörandet. Tidpunkten då ansökan lämnats in har ingen betydelse.

I år har det kommit 17 350 asylsökande till Finland fram till den 29 september. Av dem är 69 procent (11 898) irakier och 10 procent (1 758) somalier.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *