Kommunen bereder för syriska flyktingar. Förväntningen är att flyktingarna inte stannar, därför mottas de på finska.

Senast i vår anländer en grupp syriska flyktingar till Kimitoön. Inför deras ankomst har kommunen gjort upp ett integrationsprogram. Kravet på integrationsprogram står skrivet i lagen och utan ett sådant kan en kommun inte få ersättning för kostnader av flyktingmottagning.

Enligt Kimitoöns bildningschef Mats Johansson kommer kommunen att senare också göra upp ett mera detaljerat program för gruppen syrier. Dessutom kommer Kimitoön att anställa personal som ansvarar för flyktingärenden inom kommunen. Eventuella tolktjänster köps utifrån.

Under nittiotalet anlände flyktingar både från forna Jugoslavien och från Iran till Kimito. Ingen av dem är kvar. Antagandet är att de nya kvotflyktingarna inte heller kommer att stanna länge utan att de söker sig till andra delar av landet. De tidigare flyktingarna fick lära sig svenska medan de bodde på Kimitoön.

Även nu diskuterades språkfrågan i kommunen. Nu valde man att integrationsarbetet ska gå på finska. Enligt Mats Johansson räknar man med att åtminstone en del av flyktingarna flyttar bort förr eller senare och därför har man valt att de ska lära sig finska trots att språket är i minoritet på orten.

Integrationsprogrammet har formulerats under våren och sommaren och behandlas i kommunstyrelsen på tisdag.