Kommunal vill ha ett avtal med de privata arbetsgivarna som är jämförbart med det som förbundet har med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fackförbundet Kommunal i Sverige varslar om strejk efter att avtalsförhandlingarna med Almega Vårdföretagarna inte har gett resultat.

Varslet omfattar cirka 55 000 välfärdsarbetare, skriver Kommunal i ett pressmeddelande.

Om parterna inte kommer överens innan den 15 januari läggs en nyanställnings-, mer- och övertidsblockad på privata vård- och omsorgsföretag i hela landet, skriver Kommunal.

Blockaden berör bland annat undersköterskor, vårdbiträden, kockar och måltidspersonal.

Som ett andra steg läggs arbetet ned på ett stort antal äldreboenden och vårdcentraler på berörda företag. Det gäller runt om i hela Sverige från den 22 januari.

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin säger att coronavirusutbrottet har visat att statusen och attraktionskraften i omsorgsyrkena måste höjas. Det har de flesta insett men inte Almega Vårdföretagarna, menar Baudin och kallar arbetsgivarnas agerande för provocerande.

Kommunals utgångspunkt är att ett avtal med Vårdföretagarna ska vara lika mycket värt som det som förbundet har med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt de kooperativa och ideella arbetsgivarna.

I nuläget säger Almega Vårdföretagarna att den särskilda satsning på yrkesutbildade som Kommunal kräver ska betalas med försämrade villkor, heter det i pressmeddelandet.

– De privata vårdföretagarna borde, precis som alla andra arbetsgivare i branschen, förstå att det ligger i deras eget intresse att förbättra villkoren för att kunna höja kvalitén i verksamheterna, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.