Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, har valts till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). SKR:s nya VD Palle Lundberg, som  tillträder sin tjänst  i oktober,  kommer även han från Helsingborg.
 
Kommunalrådet Peter Danielsson som tillträdde som ny SKR-ordförande i början av augusti har varit första vice ordförande för Moderaterna (2015-2019),  riksdagsledamot (2002-2006) och styrelseledamot i SKR (2015-). 
 
I ett pressmeddelande säger han att han tillträder sitt uppdrag med stolthet, men också med stor ödmjukhet.
 
− Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen, övriga förtroendevalda och alla medarbetare utveckla den lokala självstyrelsen, stödja och bidra till utveckling av Sveriges kommuner och regioners verksamheter samt företräda kommuner och regioner i hela landet.
 
Danielsson säger att han kommer att lägga stort fokus vid kommunernas kompetensförsörjning.
 
− Kommuners och regioners största utmaning är kompetensförsörjningen i alla verksamheter. Det handlar om att utveckla välfärdens verksamheter utifrån de förutsättningarna som finns och om att påverka riksdag och regering att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar att möta medborgarna med god välfärd och service.