Barbro Käld blir EU-sakkunnig vid Kommunförbundets kontor i Bryssel från och med april.

Vad ser du mest fram emot i ditt nya jobb?

– Jag ser mycket fram emot möjligheten att arbeta i Europas huvudstad och de varierande
arbetsuppgifterna vid Brysselkontoret. I mitt jobb som översättare har jag haft daglig insyn i Kommunförbundets intressebevakning och internationella arbete via de texter som jag haft på mitt bord. Nu kommer jag konkret att själv befinna mig på den internationella
arenan och jobba i samma korridor som de övriga nordiska kontoren och de baltiska ländernas och Skottlands kontor. Det kommer att bli en berikande erfarenhet.

Hur ser ditt uppdrag ut?

– Jag kommer att följa EU-frågor på plats i Bryssel och bidra med information som stöd för Kommunförbundets EU-intressebevakning.

Det gäller att sålla fram information som är väsentlig ur kommunernas perspektiv och att vara något av en generalist med överblick över alla sektorer. Brysselkontoret står i nära växelverkan med förbundets sakkunniga och hjälper dem att i ett så tidigt skede som möjligt bevaka kommunernas intressen i EU-beslut som har betydelse på lokal nivå.

Vad går jobbet ut på rent konkret?

– En stor del av jobbet kommer att gå ut på kommunikation och information om
EU-frågor. Informationskanaler är Brysselkontorets nyhetsbrev, webben och sociala
medier. Ett annat verktyg är den nya digitala plattformen internationalforum.fi, ett forum för internationella nyheter med anknytning till kommunsektorn.

Min uppgift blir att tillsammans med kollegorna sköta EU-delen. Nyheterna levereras
från olika källor på svenska, finska och engelska.

Varför ska Kommunförbundet ha närvaro i Bryssel?

– Det är viktigt att Kommunförbundet kan stå i direktkontakt med beredningen av EU-frågor i unionens organ.

Själva kontoret finns i det europeiska kommunhuset nära EU-institutionerna.
I byggnaden finns också paraplyorganisationen för kommunförbunden i de europeiska
länderna, CEMR.

Brysselkontorets uppgift är också att informera i olika sammanhang om hur kommunalförvaltningen och välfärdssystemet i Finland fungerar.

Har du jobbat eller bott utomlands förut?

– Jag har bott utomlands i olika perioder under studietiden. Jag studerade bland
annat i Sheffield och jobbade inom sociala sektorn i Glasgow.

Min son studerar matematik för andra året i St Andrews, Skottland. I Belgien och Holland finns också släktingar, bland annat två ungdomliga äldre damer, som redan bokat in kaffe
med mig. Den ena bor i Lommel och den andra i Arnhem. Avstånden är korta nere på kontinenten.

Barbro Käld

  • Utbildning: Filosofie magister, språk
  • Karriär: Kom till Kommunförbundet från Miljöministeriet. Jobbade där som
    sakkunnig i översättning.
  • Intressen: Islandshästar, löpning, sport, motion, resor och Österbotten där
    jag har mina rötter och odlar min dialekt.
  • Dold talang: Hittar blåbärsställen.
  • Tre ord om mig själv: Nyfiken, samarbetsinriktad, självständig.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *