Antti Rinne, riksdagens vice talman och tidigare SDP-ordförande, är starkt med i bilden då Lojo ska tillsätta stadsdirektörstjänsten.

Tre personer som sökt stadsdirektörstjänsten i Lojo och har kallats till att presentera sig för Lojo stadsfullmäktige på tisdag efter påsk. Arbetsgruppen som bereder ärendet beslöt efter intervjuer att kalla

  • Jarkko Härmälä, Esbo, ekonom och MBA
  • Antti Rinne, Mäntsälä, riksdagsledamot, riksdagens vice talman
  • Inka Tikkanen, Helsingfors, förvaltningschef vid Nylands förbund

till en träff med fullmäktige.

Fyra personer hade kallats till intervju, och fjorton hade ursprungligen sökt tjänsten.

Fullmäktige väljer ny stadsdirektör nästa vecka på onsdag, 20.4.