Fjorton personer har sökt tjänsten. Beslut tas senare i vår.

Lojo söker en ny stadsdirektör efter att Mika Sivula sagt upp sig för att bli Keskos regionchef i Södra Finland.

Femton personer har sökt tjänsten, men en sökande drog sig ur. De övriga fjorton är:

 • Jarkko Härmälä, Esbo, ekonom och MBA
 • Timo Jansson, Lojo, EMBA, vd för TKJ Academy
 • Timo Kiviaho, Salo, hamnexportchef, Seaport Logistics
 • Antero Kiviniemi, Bryssel, Senior Policy Officer, Europakomissionen
 • Sanna Kulmala, Helsingfors, programchef vid Arbetshälsoinstitutet
 • Antti Kuusela, Helsingfors, samarbets- och affärsverkschef vid Kervo stad
 • Raino Laakso, Tykö, lärare och projektexpert vid yrkesinsitutet Varia, Vanda stad
 • Juha-Pekka Lehmus, Lojo, bildningsdirektör i Lojo
 • Kimmo Nordberg, Helsingfors, chef för arméns luftfarkoster vid Försvarsmakten
 • Hannele Rahkala, Helsingfors, forskare, redaktör, investerare
 • Antti Rinne, Mäntsälä, riksdagsledamot, riksdagens vice talman
 • Otto Tast, Kervo, företagare
 • Inka Tikkanen, Helsingfors, förvaltningschef vid Nylands förbund
 • Kimmo Viljamaa, Esbo, näringsdirektör vid Vanda stad

SDP:s förra partiordförande Antti Rinne har en speciell koppling till tjänsten. Hans far Juhani Rinne var stadsdirektör i Lojo åren 1983–1996 och igen 1998–2002.

Åren 1997–1998 var Juhani Rinne biträdande stadsdirektör i Lojo.

Behörighetskravet är bland annat lämplig högre högskoleexamen. Beslut om tjänsten tas i vår.