Utmärkelsen Bildningsvisionären tilldelas i år Terhi Päivärinta som är direktör för Kommunförbundets enhet för bildning och välfärd.

Päivärinta premierades under den nationella bildningskonferensen  i Helsingfors.  

– Vi ville ge Terhi den här utmärkelsen för det gedigna arbete hon utfört inom bildningsväsendet. Från sin utkikspost har hon gjort en stark insats för bildningsväsendet under sin 30-åriga karriär, säger Matti Hursti, ordförande för Opsia rf. Hon har helt klart haft en nyckelroll som vägvisare för det riksomfattande bildningsväsendet och hon har verkligen gjort sig förtjänt av utmärkelsen, tillägger Hursti.

Terhi Päivärinta är välkänd inom kommunsektorn och är en pålitlig sakkunnig och utvecklare inom bildningsväsendet. Som en uppskattad påverkare har hon satt spår i den riksomfattande utbildningspolitiken. Hon har förmåga att både lyssna och diskutera och har ett interaktivt arbetssätt, sägerr Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio.

Terhi Päivärinta har gjort en lång karriär inom bildningssektorn. Efter sin pedagogie magister-examen år 1990 har hon haft ett flertal uppdrag inom sektorn. Hon har bland annat arbetat som klasslärare, skoldirektör, projektchef för organisationsförnyelse och som dagvårds- och bildningschef.

I sin hemstad Jakobstad arbetade hon också en kort tid som bildningsdirektör innan hon blev direktör för utbildningssamkommunen i Västra Birkaland och senare förvaltningsdirektör inom utbildningssamkommunen i Sastmola. År 2014 blev hon direktör för enheten för utbildning och kultur vid Finlands kommunförbund och ifjol utsågs hon till direktör för förbundets enhet för bildning och välfärd.

– Jag är oerhört glad och rörd. Jag uppskattar verkligen utmärkelsen Bildningsvisionären och tar emot den med stor ödmjukhet. Jag har lång erfarenhet av att leda bildningssektorn, men ensam skulle jag inte ha fått lika mycket till stånd. Kommunförbundets sakkunskap är stor, men det här är ett arbete som kräver starka kontakter till kommunfältet, säger Terhi Päivärinta.

Kommunförbundet och Opsia rf belönar varje år en kommunal aktör som har bidragit till främjandet och utvecklingen av kommunernas bildningsväsende. Utmärkelsen delas nu ut för tionde gången.