Kommundirektör Erika Strandberg (Kimitoön) blir ny ordförande för nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Hon efterträder kommundirektör Jenny Malmsten (Malax). 

Nätverket samlades i Kommunernas hus på torsdagen för att bland annat välja ett nytt presidium för verksamhetsåret 2022-23. Nätverket som har fungerat i några år träffades nu för första gången fysiskt. 

– Min uppfattning är att vi har stärkt sammanhållningen mellan de finlandssvenska kommunerna, säger Erika Strandberg och påpekar att det svensk- och tvåspråkiga nätverket representerar ett tvärsnitt av kommunerna i Finland.

Erika Strandberg, kommundirektör i Kimitoöns kommun.

Strandberg kommer att jobba för att kommunerna i Svenskfinland blir bättre på att  lyfta språket som en resurs och som ett fönster mot Norden.

– En annan viktig aspekt är att se språket som en framtida framgångsfaktor i fråga om arbetskraftstillgång och tillväxt, säger hon.

Till vice ordförande i nätverket valdes Anne Ekstrand (Jakobstad), Fredrick von Schoultz (Borgå) och Christian Dreyer (Jomala).

Nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna är ett av Kommunförbundets fem strategiska kommuntypsnätverk och en viktig arena för att föra diskussioner både mellan kommunerna och Kommunförbundet och kommunerna sinsemellan.

Nätverket strävar efter att stärka den svenska intressebevakningen och föra en aktiv och konstruktiv dialog med medlemmarna. Kommunerna representeras i första hand av kommun- eller stadsdirektören.