Theman fick en klar majoritet av rösterna.

Raseborgs nya stadsdirektör heter Petra Theman. Hon fick 24 av 43 röster då fullmäktige möttes i kväll. Valet förättades genom en sluten omröstning.

De övriga toppkandidaterna var Barbara Heinonen, Frank Hoverfelt och Robert Nyman.

Stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm (SFP) gratulerade Theman på Twitter.

PM Theman är diplomat och jobbar på Utrikesministeriet med jämställdhetsfrågor.

Raseborgs nuvarande stadsdirektör Ragnar Lundqvist går i pension i höst, efter fem år på posten.

Kommuntorget återkommer med en intervju med Theman.