Visstidstjänsten fortsätter till slutet av juni men kan förlängas.

Antti Parpo, som är direktör för ordnandet av social- och hälsovården i Åbo stad, blir från och med februari beredningschef på viss tid för Egentliga Finlands välfärdsområde. Tjänsten som beredningschef fortsätter till slutet av juni men kan vid behov förlängas.

Visstidstjänsten blev en nödvändig lösning eftersom det temporära beredningsorganet VATEs ordförande Matti Bergendahl flyttar från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.  

Politices dokor Parpos uppdrag fortsätter tills välfärdsområdesfullmäktige utser direktören för välfärdsområdet och hen inleder sitt tjänstearbete. Fullmäktige väljs den 23:e januari och mandatperiod inleds i början av mars.

Beredningschefen föredrar ärendena för det temporära beredningsorganet VATE och ansvarar för att ärenden som anges av arbetsordningen och lagstiftningen tas upp till beslut.