Folkpensionsalstaltens fullmäktige har valt överdirektör Outi Antila till ny generaldirektör. Antila är överdirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Outi Antila fick åtta röster i fullmäktige och Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio fyra.

Det är republikens president som utnämner Folkpensionsanstaltens generaldirektör.

För tre år sedan var Outi Antila en av huvudkandidaterna till generaldirektörsposten, men förlorade då mot Elli Aaltonen. Aaltonen avgår med pension vid årsskiftet.

FPA:s fullmäktigeordförande Riikka Slunga-Poutsalo säger att Folkpensionen får en kompetens och erfaren ledare i Antila.

Outi Antila är född 1957 och juris kandidat.

Tjänsten som Folkpensionsanstaltens generaldirektör lockade 40 sökande.