Ordförandebyte i JHL-facket

Päivi Niemi-Laine är ordförande för JHL.
Päivi Niemi-Laine är ordförande för JHL.
8.6.2016

Branschchef Päivi Niemi-Laine övertar ordförandeskapet i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL i dag. Posten blev ledig då Jarkko Eloranta, som lett förbundet sedan 2011, valdes till ordförande för FFC.

Filosofie magister Niemi-Laine har fungerat som JHL:s branschchef och ordförandens ersättare sedan 2012. Hon har arbetat i JHL sedan 2009 då hon blev chef för utredning och samhällspolitik.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är en samlingspunkt för välfärdsproffs och -studerande i kommunerna, statssektorn, de privata välfärdstjänsterna och församlingarna.

JHL har ca 225 000 medlemmar, av vilka ca 70 procent är kvinnor. JHL är den största personalorganisationen inom kommunsektorn. JHL:s organisationsanslutna medlemsförbund är Fängelsetjänstemännens förbund, Tullförbundet, Gränssäkerhetsunionen och Underofficersförbundet.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här