Politices magister Oscar Ohlis blir sakkunnig i integrationsfrågor vid Kommunförbundet. Ohlis kommer att leda ett tvåårigt integrationsprojekt som stödjer integration på svenska i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna.

Målsättningen med projektet som inbegriper såväl flyktingintegration som arbetskraftsinvandring är att skapa smidigare integrationsstigar på svenska och bättre matchning mellan arbetskraft och lediga jobb.  

Projektet, som har en budget på strax över 200 000 euro finansieras av i huvudsak Svenska kulturfonden.

Oscar Ohlis arbetar för närvarande som socialpolitiskt sakkunnig vid Förbundet Finlandssvenska synskadade, där han ansvarar för förbundets intressebevakning och politiska påverkansarbete. Han har tidigare varit enhetschef och rådgivare vid Luckan i Helsingfors, planerare vid Kommunförbundet samt projektledare och informatör vid Finlands svenska ungdomsförbund.

Uppdraget om sakkunnig i integrationsfrågor sökte av tio personer.

Ohlis tillträder sin tjänst på Kommunförbundet den första juni.