Att vara vallachef och stadsdirektör är två olika världar, men båda har tävlingsinstinkten och pressen gemensamt, säger Norrgård.

Stadsfullmäktige i Nykarleby valde på torsdag kväll Martin Norrgård, 34, till ny stadsdirektör. Men exakt när och hur Norrgård efterträder Mats Brandt – som gör sin sista månad som stadsdirektör på deltid innan han blir strategidirektör på heltid för Österbottens välfärdsområde – är ännu oklart.

Sundombon Norrgård har ett avtal med Sveriges längdåkningslandslag, där han är del av vallningsteamet, som sträcker sig fram till mars 2022.

– Jag vill ta till vara Mats Brandts kunskaper medan han ännu är stadsdirektör. Sedan får vi sy ihop en lösning med stadsstyrelsen, bland annat utnyttja de perioder som jag är i Finland, men jag kommer till exempel inte att blanda mig i höstens budgetarbete och Nykarleby använder sig av en t.f. kommundirektör tills jag tillträder.

Möjligheten att kunna söka stadsdirektörstjänsten och samtidigt hålla fast vid avtalet med det svenska landslaget var avgörande för Norrgård. Han sökte tjänsten efter att ansökningstiden förlängts och han blivit kontaktad och uppmanad att söka.

– Jag var i kontakt med rekryteringsgruppen om hur de ser på mitt avtal med landslaget och den positiva signal jag fick gjorde att jag kunde gå ”all in”. Jag har också informerat mitt team i Sverige, först att jag gick vidare till intervju och sedan att jag blivit vald.

Hur var reaktionerna i Sverige? Det är inte ofta som en landslagsvallare blir stadsdirektör.

­– En gammal bekant hörde av sig och sa att ”it’s a first” att först vara vallachef och sedan bli stadsdirektör. Klart att det är två olika världar, där arbetssätten skiljer sig från varandra. Men jag drivs av tävlingsinstinkt och press och det har de gemensamt.

Laget framför jaget

Norrgård är också invald SFP:are i fullmäktige i Vasa, sitter i stadsstyrelsen och har andra förtroendeuppdrag i staden. De uppdragen måste han nu ta ställning till.

– Det blir en skild process men jag tycker det är självklart att jag inte ska ha dubbla poster. Det enda rätta är att en suppleant tar över mina uppdrag, för jag ska inte vara två gruppers intressebevakare.

I en intervju för Svenska Yle, där du reflekterade över varför du lämnade uppdraget som vallachef för det finländska längdåkningslandslaget, höll du fram devisen ”laget framför jaget”. Hur kommer det att synas när du är stadsdirektör?

– Jag går in för ett modernt ledarskap som inkluderar personalen och skapar välmående. Vi har sett att den offentliga sektorn inte lockar många sökande, speciellt inte topptjänsterna, och samtidigt är sektorn – till exempel vården och skolan – överbelastad. Vi har mycket jobb att göra för att få en välmående och presterande personal.

Är du en synlig och folklig ledare eller mera en bakgrundsfigur?

– Det förstnämnda, men samtidigt en som litar på teamet och gör saker tillsammans. Jag ska inte vara den som vet bäst.

Norrgård säger att han inte känner till alla sidor av situationen i Nykarleby och är därför försiktig med att lista de största utmaningarna för staden. Social- och hälsovårdsreformen ger staden möjlighet att fokusera på annat, främst skola och utbildning, och i övrigt är arbetskraftsbristen något som måste åtgärdas, säger han.

Efter vårdreformen får kommunerna ett viktigt förebyggande uppdrag. Är din bakgrund en fördel i det hälsofrämjande arbetet?

– Absolut. Många drar kopplingar till min bakgrund inom elitidrotten men jag har också ett förflutet som idrottsinstruktör och ser det viktiga med goda arbetsförhållanden och förebyggande arbete. Men det är lätt att säga att man ska ha en välmående personal och betydligt mer utmanande att förverkliga det.

Martin Norrgård

  • Familj: Sambon Antonia, sonen Aston.
  • Bor i Sundom. ”I något skede blir det aktuellt med åtminstone ett övernattningsställe i Nykarleby, så att pendlandet inte tar musten ur en.”
  • Utbildning: Pol.mag. (Åbo Akademi).
  • Karriär: Har varit vallachef för olika landslag, men främst Finlands, Sveriges och Japans.
  • Hobbyer: ”Det blir mycket idrott och motion. Skidåkning har jag lämnat på grund av jobbet men den hittar jag säkert tillbaka till nu. Är också aktiv inom fotbollsföreningen Akademisk Boll Club. Svampskogen och stunder i naturen är också viktiga.”

Så föll rösterna i fullmäktige

  • Steven Frostdahl, 2 röster
  • Mathias Kass, 7 röster
  • Martin Norrgård, 18 röster