Generaldirektören leder verksamheten vid ämbetsverket och svarar för verksamhetens resultat.

Statsrådet har utnämnt filosofie doktor Minna Kelhä till generaldirektör för Utbildningsstyrelsen.

Tjänsten tillsätts för perioden 7.6.2021–6.6.2026.

Kelhä har varit statssekreterare för Undervisningsministern sedan 2019. Tidigare har hon bland annat varit generalsekreterare för Vänsterförbundets riksdagsgrupp 2016–2019 och riksdagssekreterare 2015–2016, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd 2014–2015, kultur- och idrottsministerns specialmedarbetare 2011–2014, riksdagsledamot 2009–2011.

Hennes doktorsavhandling i pedagogik blev klar 2009.

I egenskap av undervisningsministerns statssekreterare har Kelhä lett beredningen av lagstiftningsprojekt samt innehållet i program som hänför sig till de centrala utbildningspolitiska reformer som ingår i regeringsprogrammet.

Kelhä har bland annat ansvarat för beredningen av utvidgandet av läroplikten, reformen av kontinuerligt lärande samt för beredningen av projektet Utbildning för alla, som riktar sig till småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, och av projektet Rätt att kunna, som riktar sig till yrkesutbildningen.  

Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet samt främjar internationaliseringen. Generaldirektören leder verksamheten vid ämbetsverket och svarar för verksamhetens resultat. Tjänsten söktes av 17 personer, bland dem Kurt Torsell som leder den svenska enheten vid Utbildningsstyrelsen.