Ollikainen, vars moderförening är Malax IF, efterträder Håkan Nystrand i januari.

Mikko Ollikainen, riksdagsledamot för SFP och ordförande för den svenska delegationen i Kommunförbundet, har valts till ny styrelseordförande för Finlands Svenska Idrott. Att valet inträffade på Ollikainens födelsedag var en slump, skriver han själv på Facebook.

Valet gjordes på FSI:s höstmöte på tisdagen. Ollikainen tar över ordförandeklubban i januari efter Håkan Nystrand, som redan under våren meddelade att han inte ställer upp för omval, skriver FSI i ett pressmeddelande.

Ollikainen har en lång erfarenhet från idrotten, trots att han gjort sin aktiva karriär inom politiken och kommunförvaltningen. Ollikainens moderförening är Malax IF. Han har varit aktiv inom flera sektioner i föreningen så väl som själv utövande idrottare, tränare, sekreterare och ordförande. Han har också fungerat som domare inom flera lagsporter.

Ollikainen har bland annat arbetat som specialmedarbetare för dåvarande kultur- och idrottsminister Stefan Wallin (SFP) och som kommundirektör i Vörå.

I pressmeddelandet säger Ollikainen att idrotten har alltid legat honom mycket varmt om hjärtat.

– Det gör mig ödmjukt tacksam och taggad inför det här uppdraget.  FSI, dess grenförbund och föreningar är och har i många avseenden varit föregångare inom den finländska idrottsgemenskapen, någon som man sett upp till. Det ska vi vara stolta över men naturligtvis också utveckla verksamheten vidare.

– Coronans effekter, idrottens statliga finansiering, kommunernas roll i framtiden är några exempel på helheter som spelar in hur idrottens spelplan kommer att se ut framöver. Tack vare FSIs storlek ser jag goda möjligheter att utarbeta koncept, såväl inom toppidrotten som motionsidrotten, vilka gynnar hela idrottsgemenskapen i Finland i framtiden. FSI ska alltså vara en aktiv aktör i samhället.