Han är pådrivande, tävlingsinriktad och van att fatta svåra beslut. Efter sex år som vallachef och andra uppdrag inom längdskidåkning på nationell och internationell nivå är Martin Norrgård redo för stadsdirektörsstolen i Nykarleby.

Varför ville du bli stadsdirektör i Nykarleby?

– Jag har alltid velat påverka och jag vill att frågor ska drivas via substans och fakta. Som stadsdirektör får jag nu en möjlighet att som ledare lägga min stämpel på organisationen.

Att lova ”guld och gröna skogar” är ingenting för Martin Norrgård. Däremot lovar han att de beslut han fattar kommer att vara välgrundade – med alla fakta i vågskålen.

– Jag har alltid haft svårt för ytlighet och populism. Jag vill leda med verklighetsförankring, realism och kunskap, understryker han.

Martin Norrgårds otypiska stadsdirektörsbakgrund fick många att höja på ögonbrynen när fullmäktige i Nykarleby valde honom till Mats Brandts efterträdare i september i fjol.

–  Min kunskapsbas är bred, vilket gör att jag har lätt för att se helheterna. Själv är jag övertygad om att jag kommer att klara av att sköta stadsdirektörsjobbet, trots att många har frågat mig hur jag med min bakgrund ens vågade söka det, säger han.

Till dem som tvivlat svarar han: Nej, jag har inte en bakgrund från den offentliga förvaltningen vilket stadsdirektörerna oftast har. Å andra sidan omges jag av människor med stor substanskunskap. Mitt jobb går bland annat ut på att samverka med dem.

Tävlingsinstinkt och teamkunskap

Norrgård säger att han har erfarenheter från sitt tidigare yrkesliv som kommer att vara till nytta i hans nya uppdrag.

– Jag har en stark tävlingsinstinkt som jag hoppas att smittar av sig. I det svenska skidlandslaget lärde jag mig att jobba i team, en kunskap som jag kommer att få användning för även nu. Jag är van att fatta svåra beslut och jag räds inte situationer där beslut inte tas väl emot av alla. Jag är pådrivande och hoppas att jag aldrig behöver uppleva en situation där medarbetarna tvingas vänta på ”att Martin äntligen ska bestämma sig”. Som ledare håller jag min personal om ryggen när det blåser – och det gör det titt som tätt på den offentliga sektorn.

Det har blivit vanligare att kommuner i sin rekrytering av personal söker personer med andra kompetenser än offentlig förvaltning. Martin Norrgård är själv ett exempel på det.

– Jag tror att en orsak till att kommunerna söker icke traditionella kompetenser är att den offentliga sektorn är inne i en kraftig förändring, säger Norrgård. Den negativa befolkningsutvecklingen tvingar många kommuner att hitta nya sätt att överleva. Kommunerna konkurrerar mera med varandra och deras livskraft är inte längre beroende av statsbidragssystemet.

Ett led i denna förändringsprocess är att rekrytera extroverta personer med kunskap att driva förändring.

– Men vi ska inte glömma att kommunerna också behöver människor med substanskunskap i förvaltning. Alla kan inte hålla på med marknadsföring, påpekar Norrgård.

Hur kommer det att märkas att det är du som leder staden?

– Jag hoppas på en avslappnad stämning där vi trivs tillsammans. Jag har svårt att låta bli att lyfta problem på bordet. Jag vill lösa eventuella knutar snabbt. När ingenting ligger och gror ökar allas trivsel.

Uppdaterar stadens strategi

Martin Norrgård började jobba i Nykarleby i mars och mycket av introduktionen har gått i arbetets tecken.

– Jag hade en massa arbetsuppgifter väntande på bordet, som krävde min fulla uppmärksamhet. Genom själva arbetet har jag lärt känna min personal på ett smidigt och naturligt sätt.

Norrgård hoppas att han ännu ska hinna träffa alla fullmäktigeledamöterna en och en.

– Jag vill lära känna dem och deras Nykarleby. De förtroendevalda har ofta idéer som jag kan ta vidare.

Ett av de ärenden som ligger på den färska stadsdirektörens bord är stadens strategi som ska uppdateras ännu i år. Norrgård håller själv i trådarna. för arbetet.

– I den processen hoppas jag nå ut också till invånarna. Nu när pandemin äntligen – ta i trä – är på väg att klinga ut, blir det lättare att ordna också fysiska invånarmöten.  Jag har en stark ambition att som stadsdirektör vara med där det händer. Inbjudningar droppar in och jag hoppas kunna ställa upp på dem alla. Det handlar om att skapa förtroende och om att ta tid på sig att lära känna människor, säger han.

Rysslands attack på Ukraina påverkar

Rysslands attack på Ukraina har även påverkat lilla Nykarleby. Staden har tagit emot mellan 60 och 80 ukrainska flyktingar, många av flyktingarna har kopplingar till de ukrainare som jobbar inom lantbruket i Nykarleby med omnejd.

– Staden bistår flyktingarna med att hitta bostäder och ordnar med skolgång för barnen. Många av flyktingarna säger att de vill återvända till Ukraina så snabbt det bara är möjligt. Blir kriget långvarigt hoppas jag att de vuxna hittar ut till arbetslivet.

Kriget i Ukraina slår hårt mot pälsdjursnäringen som är stor i Nykarleby.

– Den 24 februari försvann den ryska marknaden för pälsdjursnäringen och vi vet ännu inte var vi landar. Utsikterna för de många pälsföretagen i Nykarleby försämrades snabbt, vilket i sin tur betyder minskade intäkter för staden. Detta är den krassa sanningen och därför måste staden agera, säger Norrgård som hoppas företagarna kommer med förslag på hur staden kan stödja dem.

Norrgård säger att staden är beredd att komma emot med flexibla lösningar.

– Nykarleby ska vara en stad, som snabbt och flexibelt löser de byråkratiska frågorna när företag vill expandera eller etablera sig på orten.

Nykarleby har en arbetslöshet på 3,4 procent. Enligt Norrgård är det en ”ohälsosamt låg siffra” som visar att rotationen av arbetskraft är liten.

– Nykarleby behöver fler invånare. Får vi nyetableringar eller företag som redan är verksamma här att bygga ut, ska staden vara redo att erbjuda dem en smidig process.

På lång sikt handlar utmaningarna för Nykarleby enligt Norrgård om att hitta sin egen nisch.

– En kommun som inte sticker ut klarar sig inte idag. Vad kan vi göra för att locka inflyttare? Vågar Nykarleby satsa på näringslivet?

Svaret på de frågorna ger Nykarleby och Norrgård förhoppningsvis i den nya strategin som behandlas i stadsfullmäktige i slutet av året.

Martin Norrgård, stadsdirektör i Nykarleby

  • Ålder: 34 år, uppvuxen i Åboland, bor i Vasa
  • Familj: Sambon Antonia och 2-åriga sonen Aston
  • Utbildning: Politices magister (Åbo Akademi) och yrkestränarexamen (Kuortane Idrottsinstitut)
  • Yrkeskarriär: (2012–2015) koordinator för motions- och rekreationsverksamheten vid Åbo Akademi och Vasaregionens idrottsakademi, (2014–19) anställd inom längdskidåkningen som vallachef på landslagsnivå i Japan, Finland och Sverige. Från mars 2022 stadsdirektör i Nykarleby.
  • Hobbyer: Gillar att röra på sig och hålla sig i fysiskt god form. Springer, spelar fotboll och åker skidor. ”Skidar dock mindre än man kunde tro, försöker medvetet hålla sig borta från skidspåren på fritiden.”
  • Relation till kommunfältet: Fullmäktigemedlem i Vasa sedan 2012. Kommer att avveckla sitt uppdrag i Vasa på grund av risken för intressekonflikt.
  • Det bästa med Nykarleby: Bemötandet. ”Det är bra drive i Nykarlebyborna. Människorna har en positiv inställning till framtiden. Det känns verkligen som om jag hör hemma här, trots att jag inte har en droppe österbottniskt blod i mina ådror.”
  • Norrgårds tre viktigaste målsättningar för det kommande året: En välmående och driftig personal, en uppdatering av stadens strategi och en aktiv marknadsföring av Nykarleby. ”En stad som inte sticker ut klarar sig inte på sikt.”
  • Är mest stolt över: Sin son

Det här är en artikel från Kommuntorget 2/2022. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.