Statsrådet har utnämnt Markus Sovala till generaldirektör för Statistikcentralen. Sovala som är Finansministeriets finanspolitiska koordinator har tidigare arbetat som förändringsledare vid Nylands förbund.

Sovalas uppdrag på Statistikcentralen är femårigt. Han efterträder  Marjo Bruun, som gick i pension i slutet av januari.

– Statistikcentralen är en stor aktör inom informationsbranschen och en av världens äldsta och mest uppskattade statistikinrättningar. Det är väldigt intressant att få leda ett lag som består av toppexperter, konstaterar Sovala.

Sovala säger att en viktig utvecklingsinriktning i hans nya uppdrag blir att skapa team med andra digitala myndigheter och informationsmyndigheter också på regional nivå.

Enligt Sovala har man under de nuvarande undantagsförhållandena lärt sig mycket nytt om arbete och om hur arbete utförs:

– Distansarbete och arbete på flera platser kommer säkert att förbli praxis i större utsträckning än tidigare. Vi har en fin möjlighet att kombinera arbete och fritid på ett smidigare sätt än tidigare – låt oss ta vara på det.

Statistikcentralen är ett ämbetsverk som hör till Finansministeriets förvaltningsområde och vars uppgift är att sammanställa information till statistik och informationstjänster för medborgarna, företag, den offentliga förvaltningen och forskningsverksamheten.

Vid Statistikcentralen arbetar omkring 800 experter på olika områden.