Sandberg valdes enhälligt av fullmäktige på torsdag kväll.

Åländska Finström har jagat kommundirektör sedan Erik Brunström lämnade kommunen för att bli kommundirektör i Vårdö.

Nu har man utsett en efterträdare. Magnus Sandberg, för närvarande förbundsdirektör på Ålands kommunförbund, valdes enhälligt av fullmäktige på torsdag kväll.

Fyra personer hade sökt tjänsten. Utöver Sandberg var de Pontus Blomster, Mariehamn, Sven Bolmblad, Sverige och Martin Bondesson, Sverige.

Sven-Anders Danielsson, kommunstyrelsens ordförande och medlem i rekryteringsgruppen, säger att det var Sandbergs kommunala meriter, både från kommunförbundet och som kommundirektör i Vårdö, som avgjorde.

Danielsson säger att Finström klarar sig hyfsat ekonomiskt sett, men kommunen har skulder och ekonomin är alltid en stötesten och något som den nya kommundirektören får jobba med. Kommunen har också planer på ett bostadsområde som den vill förverkliga.

Sandberg tillträder tidigast i slutet av mars. Ida Eklund är t.f. kommundirektör åtminstone ännu i en månads tid.