Jari Koskinen är Kommunförbundets nya vd. Ny vice vd är Hanna Tainio. Kommunförbundets styrelse valde idag de nya direktörerna.

Kommunförbundet får en erfaren samlingspartistisk politiker som ny vd. Politices magister, vd Jari Koskinen, 55, från Tavastehus, är mångårig minister, riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamot i Tavastehus.

– Till de största utmaningarna hör social- och hälsovårdsreformen. Att kommunerna får färre uppgifter,att normerna luckras upp och att kommunerna hittar nya effektivare serviceformer, säger Koskinen.

Han ser ändå att Kommunförbundet också i fortsättningen har en lika stor roll oavsett reformerna.

Medicine doktor, docent Hanna Tainio, 54, var riksdagsledamot för SDP under valperioden 2011–2015. För närvarande är hon  sakkunnigöverläkare på allmänförvaltningen i Birkalands sjukvårdsdistrikt och styrelseordförande för Penningautomatföreningen. Hon har varit stadsfullmäktigeledamot i Tammerfors sedan 1988.

Platsen som vd är vikt för Samlingspartiet, och posten som vice vd för SDP. Praxis inom Kommunförbundet har nämligen varit att direktörerna och styrelseordföranden väljs enligt resultatet i senaste kommunalval.

Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma lämnar Kommunförbundet och blir i höst direktör på Folkpensionsanstalten.

Posten som vice vd med ansvar för social- och hälsovård samt undervisning och kultur blev ledig när Tuula Haatainen valdes in i riksdagen i våras.

De nya direktörerna har valts för en period på sju år. Perioden slutar vid utgången av 2022. Kommunförbundets andra vice vd Timo Kietäväinen fortsätter i sitt uppdrag på Kommunförbundet där han bland annat fungerar som ställföreträdare för verkställande direktören. Kietäväinens ansvarsområde är den kommunala ekonomin.

Posten som verkställande direktör söktes av tio personer och posten som vice verkställande direktör av åtta personer. Förbundsstyrelsens val av vd och vice vd var enhälligt.

Jari Koskinen var riksdagsledamot för Samlingspartiet under åren 1996–2009 och jord- och skogsbruksminister i två olika regeringar i sammanlagt fyra år. Koskinen har varit fullmäktigeledamot i Hauho i 28 år och efter kommunsammanslagningen stadsfullmäktigeledamot i Tavastehus i tre år. Förtroendeuppdragen inom det kommunala omfattar också tio år som styrelseordförande och fullmäktigeordförande för Tavastlands landskapsförbund. 2009–2011 var Koskinen medlem i direktionen för Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Innan sin politikerkarriär verkade han också bland annat som bankdirektör och idrottschef.

Hanna Tainio är sakkunnigöverläkare på allmänförvaltningen i Birkalands sjukvårdsdistrikt. Hon var riksdagsledamot för SDP under valperioden 2011–2015. Tainio har varit stadsfullmäktigeledamot i Tammerfors sedan 1988. Hon har varit ordförande och vice ordförande för fullmäktige i sammanlagt fyra år. Tainio har varit första vice ordförande för Kommunförbundets fullmäktige 2009–2013 och styrelsemedlem i bolaget Kommunfinans 2009–2011. Hon har även varit ordförande för landskapsfullmäktige i Birkaland. För närvarande är hon styrelseordförande för Penningautomatföreningen.

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *