Mattsson efterträder, om han blir vald, nuvarande kommundirektören John Wrede.

Åländska tog under sommaren om processen som ska utmynna i en efterträdare till kommundirektören John Wrede, som går i pension i år. Det här efter att den kandidat som föreslogs i juni dragit sig ur processen.

Fem personer sökte tjänsten i den andra ansökningsrundan och bland dem plockade rekryteringsgruppen Egil Mattsson, pol.mag. från Mariehamn, som den lämpligaste kandidaten.

På onsdag kväll höll kommunstyrelsen med i rekryteringsgruppens bedömning. Mattsson föreslås bli kommundirektör när fullmäktige möts nästa vecka.

– Egil Mattsson har bred erfarenhet av administration och förvaltning. Han har också erfarenhet av politisk verksamhet. Han har god förmåga att kommunicera i tal och skrift och har visat god ledarskapsförmåga i sina tidigare uppdrag. Han är van vid att vara spindeln i nätet, sammanfattar Wrede kommunstyelsens motivering.

Mattsson jobbar som sakkunnig på landskapsregeringen.

Joachim Flander, ekon.mag. från Helsingfors, är reserv när kommunfullmäktige möts den nionde september.