Utnämningen kan bli klar i början av september.

Åländska Brändös jakt efter en ny kommundirektör går vidare.

I juni såg det ut som att sökandet var över, Kent Eriksson föreslogs efterträda John Wrede. Men Eriksson drog sig ur och tjänsten lediganslogs på nytt.

Nu har fem personer visat intresse för tjänsten. Ansökningar från den förra ansökningsrundan beaktas inte.

En av de fem vill vara anonym. De övriga är:

  • Lars Andersson, mastersexamen (Kungliga musikhögskolan i Stockholm), Uddevalla, Sverige
  • Joachim Flander, ekonomie magister (Svenska Handelshögskolan), Helsingfors
  • Egil Matsson, politices magister (Åbo Akademi), Mariehamn
  • Anssi Pajala, ekonomie magister (Åbo handelshögskola), Brändö

Wrede meddelar att kommunstyrelsen på Brändö sannolikt behandla ärendet 1.9. I så fall tar kommunfullmäktige ställning i frågan 9.9.