Kommunstyrelsen i Lappträsk föreslår att Jarkko Sorvanto, fram till i januari stadsdirektör i Ylöjärvi i Birkaland, blir ny kommundirektör efter att Tiina Heikka lämnar tjänsten vid årsskiftet.

Kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas (SFP) säger att beslutet var enhälligt.

– Vi hade en beredningsgrupp som intervjuade sex kandidater och på basis av meriter som utbildning och erfarenhet kom vi fram till att Sorvanto borde väljas.

Jordas säger att diskussionen i kommunstyrelsen var kort, mycket tack vare att alla politiska grupperingar var representerade i beredningsgruppen.

– Klart att alla grupper har sina egna preferenser och det finns nyansskillnader. Men nog kunde vi hitta en gemensam ståndpunkt. Mellan beredningsgruppens möten kunde grupperingarna föra diskussioner och utbyta tankar och åsikter med varandra, så det var en bra process.

Sorvanto avgick som stadsdirektör i Ylöjärvi i januari. Det beslutet föregicks av att stadsstyrelsen där beställt en rapport om hur staden letts. Var det något som diskuterades av styrelsen?

– Jag vill inte gå in i detalj i frågorna. Vi bygger vårt val på intervjun samt uppvisade meriter om utbildning och erfarenhet.

Sorvanto, justitie magister och politices kandidat, har också varit förvaltningschef i Sjundeå och pratar enligt Jordas en rätt god svenska.

Kommunstyrelsen föreslår ingen som reserv när fullmäktige ska fatta det slutliga beslutet nästa vecka.

Sju kandidater hade kallats till intervju, men politices doktor Timo Forsten från Björneborg drog tillbaka sin ansökan.