Redan i slutet av november är det tänkt att kommunstyrelsen ska komma med ett förslag till fullmäktige.

Efter förlängd ansökningstid visade sammanlagt 14 personer intresse för att efterträda Tiina Heikka som kommundirektör i Lappträsk. Hälften av dem går nu vidare till intervju med beredningsgruppen.

Dessa är:

  • Ekonomie magister Carl Joachim Flander, Helsingfors
  • Politices doktor Timo Forsten, Björneborg
  • Ekonomie magister, Master of Business Administration Eija Grönholm, Pyttis
  • Politices magister Christoffer Hällfors, Sibbo
  • Justitie magister, politices kandidat Jarkko Sorvanto, Ylöjärvi
  • Magister i förvaltningsvetenskaper, byggnadsingenjör Kristiina Tikkala, Esbo
  • Politices magister Sofia Ulfstedt, Åbo

Till Yle Östnyland säger Kim Jordas (SFP), kommunstyrelsens ordförande och medlem i beredningsgruppen att intervjuerna genomförs i snabb takt. Målsättningen är att kommunstyrelsen kan ge sitt förslag till fullmäktige efter styrelsemötet den 22 november.