Vi inte kan riskera att förlora våra sökande, förklarade kommundirektör Erika Strandberg.

Kommunstyrelsen i Kimitoön valde på måndag kväll socialarbetare Niina Hemming från Salo till ny socialchef i kommunen.

Till socialchefens arbetsuppgifter hör, enligt arbetsplatsannonsen, att som enhetsansvarig leda och utveckla kommunens socialvård. Socialchefen leder enheten och klientarbetet, ansvarar för att resurserna allokeras rätt och ser behoven av eventuella förändringar i processerna.

Två personer hade sökt tjänsten. Utöver Hemming var den andra sökanden Rebecca Sjöholm, också hon socialarbetare från Salo.

Kommunstyrelsen motiverar valet med att Hemming har bred erfarenhet av det sociala området och tidigare ledarerfarenhet i motsvarande uppgifter.

Kimitoöns kommun höll inne med namnen på de sökande tills kommunstyrelsen fattat sitt beslut. Kommundirektör Erika Strandberg förklarade tidigare för Kommuntorget att orsaken var rekryteringsläget.

– Det är så pass hårt i den här yrkeskategorin att vi inte kan riskera att förlora våra sökande. Vi har först sökt ledande socialarbetare sedan november utan resultat. Nu, efter att behoven i organisationen ändrat, söker vi istället en socialchef. Vi, och många andra kommuner med oss, söker också behöriga socialarbetare, så vi vet att den här profilen med både socialarbetarbehörighet och en förmansroll inte är en lätt rekrytering.

Strandberg säger att kommunen gjorde en bedömning av sitt ansvar att se till allmänhetens informationsbehov i relation till klienternas intressen och kommunens ansvar för socialvården.

– Det här inte är vårt normala förfarande i fråga om att ge ut information och betjäna medias intressen, förklarade Strandberg tidigare till Kommuntorget per e-post.

Kommunstyrelsen tog också ställning till tjänsten som näringslivschef, som hade sökts av tio personer. Det här nöjde sig inte styrelsen med, som förlängde ansökningstiden till 10.6.

Styrelsen beslöt också anlita en rekryteringsfirma för att hitta fler kandidater till tjänsten.