Näringslivschefen ska upprätthålla goda relationer med befintligt näringsliv och att även aktivt arbeta för nyetableringar.

Följande personer vill bli näringslivschef i Kimitoöns kommun:

  • Jarmo Mäki, företagare, Åbo
  • Raino Laakso, företagare/lärare, Salo
  • Marko Mustonen, Associate director, Tavastehus
  • Heikki Ketola, distriktsförsäljningschef, Uleåborg
  • Kenneth Nordell, företagare/projektansvarig, Åbo
  • Jarkko Autero, konsult, Esbo
  • Benjamin Donner, turismchef, S:t Karins
  • Anna-Karin Tötterman, koordinator, Åbo
  • Reijo Seppälä, Åbo
  • En person som önskar vara anonym.

Kommunstyrelsen och fullmäktige tar ställning till utnämningen i juni.

Kommunen söker en person som förstår företagens roll i utvecklingen av kommunen och företagens behov. I jobbet ingår, enligt arbetsplatsannonsen, att upprätthålla goda relationer med befintligt näringsliv och att även aktivt arbeta för nyetableringar.

Näringslivschefen jobbar tätt ihop med kommundirektören och är en viktig del av kommunens strategiska ledning. Näringslivschefen är avdelningschef för utvecklingsavdelningen och ansvarar för avdelningens verksamhetsområden som i huvudsak är näringslivsfrågor, intressebevakning, EU-projekt, turism och skärgårdsfrågor.

Hen är föredragande i näringslivsnämnden och medlem i kommunens ledningsgrupp.