Kommunbranschens utvecklingsstiftelse KAKS har utnämnt Kari Nenonen till Årtiondets stadsdirektör. Nenonen fungerade som Uleåborgs stadsdirektör åren 1999–2006 och som Vandas stadsdirektör under åren 2012-2018.

Han arbetade också som Kommunförbundets vice verkställande direktör under åren 2006–2009 och som HUS verkställande direktör under tiden 2009–2012.

I motiveringarna till belöningen nämner man att Nenonen tog sig an uppdraget som Vandas stadsdirektör med enorm energi och med målsättningen att reparera stadens ekonomiska och administrativa strukturer. Man fick ekonomin i balans och skuldsättningen under kontroll.

Nenonen fick stadsfullmäktige att förbinda sig till åtgärderna genom att överskrida partigränserna och förändringarna gjordes i samförstånd.

Som den inspirerande och fördomsfria direktör Nenonen är uppmuntrade han de olika sektorerna att fungera som föregångare och förverkliga nya verksamhetsmetoder, konstaterar KAKS.

Det var första gången som KAKS valde årtiondets kommundirektör. Valet gjordes av KAKS styrelse i samarbete med Finlands Kommundirektörer rf.

Hedersomnämnandet gavs till Kuhmos stadsdirektör Tytti Määttä. Määttä började sin bana som kommundirektör i Vaala år 2009. Hon ledde sin födelsekommun ända till år 2017 då hon flyttade till Kuhmo.

Määttä lyfte Vaala kommun från kriskommun till framgångsrik kommun. Hon har varit en banbrytare bland unga kommundirektörer. Till Määttäs styrkor hör god samarbetsförmåga och rättvisa bland beslutsfattare, tjänstepersoner, personal och kommuninvånare. Hon har med sitt eget ansikte gjort kommundirektörens vardag bekant i social media och som kolumnist i många tidningar, säger KAKS i sina motiveringar till hedersomnämnandet.

KAKS utdelade dessa belöningar onsdagen den 5 maj.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.