Kommunbranschens utvecklingsstiftelse KAKS och Finlands kommundirektörer rf vill ha förslag på kandidater.

Stiftelsen KAKS och föreningen Finlands kommundirektörer vill att alla, oavsett om man är kommunal tjänsteman, förtroendevald eller kommuninvånare, föreslår kandidater för utnämningen Årtiondets kommundirektör.

Kandidaten kan vara en verkande eller pensionerad kommundirektör som under 2010-talet lett en eller flera kommuner eller städer i sammanlagt minst tio år.

Kandidaten ska också uppfylla minst ett av dessa två kriterier:

  1. Hen har med sin egen a) betydande insats utvecklat kommunen b) i exceptionellt svåra förhållanden c) med goda resultat och d) genom samarbete.
  2. Hen har skapat a) på ett innovativt sätt nya verksamhetsmodeller, som har b) varit ett större område än den egna kommunen till gagn, eller som har duplicerats och också c) i praktiken använts i andra kommuner.

Förslagen kan ges på KAKS webb fram till 29.1.

Utnämningen görs av KAKS styrelse i februari. Årtiondets kommundirektör får ett stipendium på 5 000 euro, och bland de som ger förslag lottas presentkort ut.