Riksdagen behöver ett etablerat samarbete med kurderna, säger Kvarnström.

Sexton riksdagsledamöter från olika partier har grundat Kurdiska folkets vänskapsgrupp.

Gruppens ordförande är Johan Kvarnström (SDP), riksdagsledamot från Raseborg. Vice ordförande är Saara-Sofia Sirén (Saml) från Åbo.

Syftet med gruppen är att upprätthålla kontakten mellan riksdagsledamöter och kurder, samt att hålla gruppens medlemmar uppdaterade om kurdernas situation och öka kunskapen om folkets historia och situation.

– Det är glädjande att en sådan här grupp äntligen är grundad också i Finland och att intresset är stort bland riksdagsledamöter från flera partier. Kurderna är ett stort folk, men utan erkänd stat. Det är ett folk som genom historien prövats hårt och som vi behöver ett etablerat samarbete och goda kontakter med, säger Kvarnström i ett pressmeddelande.

– Kunskapen om kurdernas historia och situation kan förhoppningsvis stärkas genom denna grupp, som också kan stå värd för gästbesök. Här finns en viktig koppling till människorättsfrågor, säger Kvarnström.

– Jag har haft glädjen att under årens lopp samarbeta med den växande kurdiska gemenskapen i Finland och nu känns det trevligt att få bekanta sig bättre med det kurdiska folket också via vänskapsgruppen, säger Saara-Sofia Siren i samma pressmeddelande.

Pressmeddelandet på Kurdiliittos Facebook.