Kristina Stenman, stadsdirektör i Jakobstad söker tjänsten som diskrimineringsombudsman. Stenman är en av totalt 20 sökande.

– Uppdraget som diskrimineringsombudsman handlar om man svänger på titeln om likabehandling, ett jätteviktigt samhällsområde som jag i mina tidigare jobb ofta har tangerat. DO-jobbet är jätteintressant, därför valde jag att söka, säger Kristina Stenman.

Hon understryker att hon trivs i sin nuvarande tjänst som stadsdirektör i Jakobstad.

– Jag har ett intressant och roligt jobb i en region där det händer mycket just nu.

Innan hon år 2016 blev stadsdirektör i Jakobstad  var Kristina Stenman migrationsdirektör vid Inrikesministeriet och Arbets- och näringsministeriet (2011-2016). Hon har också forskat i människorättsfrågor vid Åbo Akademi (2006-07) och arbetat som jurist vid Flyktingrådgivningen. Åren 2007 -2010 var hon biträdande stadsdirektör i Vasa.

Stenman är jurist från Helsingfors universitet.

Tjänsten som DO tillsätts från början av april för en period på fem år. De som har sökt tjänsten är :

 • Jukka Alatörmänen
 • Ebenezer Duah
 • Henrik Juha-Antero Gustafsson
 • Merja Heikkonen
 • Rainer Hiltunen
 • Matti Koponen
 • Piotr Lehtonen
 • Katri Linna
 • Tanja Mansikka
 • Esko Pukari
 • Pauli Rautiainen
 • Juha Savela
 • Lauri Sivonen
 • Taina Kristiina Stenman
 • Eeva Tupi
 • Pertti Widén
 • Fyra av sökandena vill inte ha sina namn offentliggjorda.

Diskrimineringsombudsmannen ska övervaka att diskrimineringslagen följs, främja likabehandling och förebygga diskriminering. Ombudsmannen är också nationell rapportör om människohandel och övervakar att utlänningars rättigheter tillgodoses bland annat i samband med avlägsnande ur landet.

Diskrimineringsombudsmannen är underställd Justitieministeriet.