Jan Kronqvist är nybliven ekonomichef på Nykarleby stad. Att sammanställa stadens bokslut för 2023 blir en första större arbetsuppgift för honom under de kommande månaderna. (privat foto) Foto: Privat

Ekonomichefen i Nykarleby har valts till sin tjänst vid 61 års ålder. Det sticker ut lite grand på en alltmer ungdomsfixerad arbetsmarknad.

Den nya ekonomichefen Jan Kronqvist har knappt hunnit installera sig i sitt arbetsrum i stadshuset i Nykarleby när Kommuntorget-intervjun äger rum i mitten av julveckan.

– Jag tillträdde i förrgår. Jag har hunnit ta till mig mycket information under de första dagarna. Egentligen har staden inte haft någon ekonomidirektör under de senaste månaderna. Stadsdirektören, förvaltningsdirektören och övriga i personalen har tagit hand om det mest nödvändiga. Men visst är det en del saker som har samlats på bordet.

– Tack och lov har den förra ekonomichefen Gunilla Lillbacka, som innehade posten under åren 2006-2022, hoppat in i samband med uppgörandet med stadens budget för 2024, fortsätter Kronqvist.

– Det är väldigt mycket nytt att sätta sig in i i det här arbetet. De facto har jag inte tagit till mig så här mycket information på kort tid tidigare under mitt arbetsliv, framhåller Kronqvist.

Första större arbetsuppdraget

Att Jan Kronqvist har valts till sin nya tjänst vid 61 års ålder sticker ut lite grand på en alltmer ungdomsfixerad arbetsmarknad.

– Under min karriär har jag varit engagerad i olika förändringsprojekt. Jag är därför van vid utmaningar. När det blev officiellt att jag hade sökt ekonomichefsjobbet i Nykarleby fick jag även förfrågningar från andra håll. Det är förstås positivt att det finns efterfrågan, säger Kronqvist.

Att börja ägna sig åt kameral bokföring är ett nytt kapitel för Jan Kronqvists vidkommande.

– Fortsättningen blir intressant och utmanande. Ett första större arbetsprojekt att fokusera på för min del är Nykarleby stads bokslut för 2023. Bokslutet ska enligt planerna vara färdigställt i slutet av mars.

Jan Kronqvist

Bor: I Nykarleby, 3 km från arbetsplatsen vid Nykarleby stad.

Familj: Hustru Anne-Marie som jobbar som klasslärare (även hon i Nykarleby, närmare bestämt Jeppo skola), 3 vuxna söner, Joakim, diplomingenjör inom datateknik, Filip, magister inom ledarskap och organisationspsykologi och Robin, magisterstuderande inom finans.

Utbildning: Ekonomie magister, Svenska Handelshögskolan, Vasa

Yrkeskarriär: Oy Wärtsilä Ab, Vasafabriken 1985-1987 (projektledare nytt budgetsystem, AR-undersökare, förman för Info Center-gruppen), Ab Norlic Oy 1987-2023 (ADB-konsult, ADB-chef, VD, projektchef, controller, tf VD, chef för löneavdelningen och senast Key Account Manager)

Läser: Artiklar gällande ekonomi och idrott – i huvudsak på nätet.

Lyssnar på: Det mesta, ibland är det speciellt roligt att drömma tillbaka och lyssna på artister som jag lyssnat på tidigare i livet såsom Billy Joel, Elton John, The Beatles, Abba, Earth Wind And Fire, The Osmonds, The Boppers etc.

Äter helst: Husmanskost baserad på bra råvaror och mångsidig sallad.

Gör på semestern: Reser och besöker mina söner, Joakim i Helsingfors samt Filip och Robin i Oslo Vandrar eller åker skidor. Fastighetsskötsel.

Det bästa med Finland: Årstiderna och tryggheten.

Det sämsta med Finland: Avstånden, har rest mycket med bil i Finland, tillsammans med sönerna i samband med deras idrottsaktiviteter och till fjällen samt nationalparker för att åka skidor eller vandra.

Har du jobbat inom den offentliga sektorn tidigare?

Inte direkt. Under min karriär har jag dock varit med om att sälja, installera och ta i bruk löne- och ekonomisystem samt övriga IT-lösningar hos finlandssvenska och finska kommuner samt serviceorganisationer.

Jan Kronqvist är ekonom från Svenska handelshögskolan i Vasa till utbildningen. Under tidigt 1980-tal tillhörde han en av de första årskullarna som hade möjlighet att att kombinera ekonomi och IT-funktioner i sina studier.

– Det fanns över huvud taget inte några datorer på svenska Hanken under det första studieåret. Vi gjorde våra programmeringsuppgifter vid Vasa universitet. Programmen kördes i en centraldator i Helsingfors och följande dag fick vi resultaten.

– Om något blev fel så korrigerade vi programkoden. Därefter fick vi återigen vänta på resultatet till nästa dag. Snabbat kom dock PC-datorer med i bilden vid Hanken. Under de följande studieåren fick jag bland annat leda en grundkurs i ADB, jobba med it-stöd för äldre studerande och ansvara för datasalen.

Efter några år i Wärtsiläs tjänst fick Kronqvist anställning på redovisningsbyrån Norlic med huvdkontor i Jakobstad 1987. Han har bland annat jobbat som vd för företaget med löne- och ekonomisystem och olika slags IT-funktioner som specialiteter.

– Mycket har förändrats under de gångna 36 åren. Exempelvis har cirka tio olika löne- och ekonomisystem varit aktuella under årens lopp, säger Kronqvist.

Efter att Norlic köptes upp av redovisningsjätten Rantalainen i början av 2021 har Jan Kronqvist varit öppen för nya arbetsmöjligheter.

— Från att ha varit en självständig aktör har Norlic blivit en del av en större helhet. Efter att ha varit styrelsemedlem och haft en ledande position fick jag själv en mera tjänstemannaaktig roll efter fusionen, säger han.

Siktar på att kunna växa

Att kunna växa framöver är ett strategiskt mål för Nykarleby med cirka 7 500 invånare. Befolkningsmässigt har orten stampat på stället under lång tid.

– Åtminstone är det positivt att staden har en vision om tillväxt. Framsteg kan framför allt göras genom företagsinvesteringar, tydliga satsningar på trivsamt och strandnära boende samt upprätthållande av en god servicenivå för invånarna, säger Kronqvist.

Samtidigt som den mångåriga benämningen ”pälsriket” börjar kännas aningen förlegat finns det en rad framåtsträvande privata företag i Nykarlebynejden. Mirka, Prevex och Eur-Mark är några exempel.

– Jag är själv uppvuxen i pälsfarmarfamilj i Nykarleby. Jag är fortsättningsvis delägare i en mink- och rävfarm som drivs av min bror. Pälsfarmarna brukar vara ett segt och optimistiskt släkte som alltid räknar med att det vänder förr eller senare. För närvarande ser det dock inte särskilt hoppfullt ut, säger Kronqvist.

Även samhällsekonomin och till exempel den lokala vårdservicen har naggats i kanten på senare tid.

– De tuffa sparåtgärderna inom Österbottens välfärdsområde sätter sina spår på det lokala planet. Exempelvis har det förts omställningsförhandlingar och vidtagits inbesparingsåtgärder på rehabiliteringscentret Geritrim, före detta Nykarleby sjukhem, säger Kronqvist.

Själv har Jan Kronqvist av tradition varit stadigt förankrad i sin hemstad. Nu behöver han inte heller arbetspendla till grannstaden Jakobstad längre.

– Jag bor tre kilometer från Nykarleby stadshus och jag är uppväxt på cirka en halv kilometers avstånd från min nya arbetsplats.