Ilari Havukainen har valts till direktör för Kommunförbundets Brysselkontor. Uppdraget gäller tre år, med en option på ytterligare två år.

Havukainen har arbetat som specialsakkunnig vid Östra och Norra Finlands EU-kontor. Han har jobbat med EU-frågor i Bryssel sedan 2015. Till utbildningen är Havukainen ekonomie magister.

– Inom EU pågår många lagstiftningsreformer som direkt påverkar beslutsfattandet i kommunerna och landskapen. Kommunförbundet har med sina nätverk goda möjligheter att påverka EU-institutionernas arbete i linje med kommunernas intressen. Jag ser fram emot hösten och att få arbeta tillsammans med Kommunförbundets sakkunniga, säger Havukainen i ett pressmeddelande.

Direktören för Brysselkontoret ansvarar för beredningen, utvecklingen och genomförandet av Kommunförbundets EU-intressebevakning tillsammans med förbundets sakkunniga i Finland. Till direktörens uppgifter hör också att följa beredningen av lagstiftningen i EU och att bygga upp och upprätthålla samarbetsnätverk.

Vid Brysselkontoret arbetar två anställda från Kommunförbundet, men EU-frågor ingår i arbetsuppgifterna för nästan alla sakkunniga vid förbundet.

I juni utsågs Ilkka Myllymäki, vice chef och EU-sakkunnig vid Helsingfors EU-kontor, till direktör för Kommunförbundets Brysselkontor. Myllymäki har efter det valts till Utrikesministeriets KAVAKU-utbildningsprogram som leder in på en diplomatkarriär.