Carola Gunnarsson går in som ställföreträdande ordförande i Sveriges kommuner och regioner. Hon ersätter Anders Knape som avsagt sig alla sina förtroendeuppdrag sedan han polisutreds misstänkt för sexköp.

Carola Gunnarsson representerar Centern och är SKR:s 1:e vice ordförande. Hon kommer att sköta ordförandeuppdraget tills SKR:s styrelse har utsett en ny ordinarie ordförande.

Ordförandeposten tillhör Moderaterna. Den nya ordföranden kommer att väljas på förslag av Moderaterna.

Så snart styrelsen är redo att ta beslut om ny ordförande kan detta ske på ett ordinarie eller extra sammanträde, skriver SKR på sin webb.

Gunnarsson säger att hon har ett långvarigt och starkt engagemang för lokal och regional demokrati och att hon vill  bidra till att kommuner och regioner ska ha så goda förutsättningar som möjligt att ta ansvar för välfärd och service till alla invånare.

– Den största utmaningen för kommuner och regioner de kommande åren är kompetensförsörjningen i alla välfärdens verksamheter, säger Carola Gunnarsson.

SKR:s nästa valkongress hålls  i mars 2023. Då väljs en ny styrelse samt en ny ordförande utifrån resultatet i höstens val till kommun- och regionfullmäktige.