Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo valdes på torsdagen till ny ordförande i Finlands Svenska Kommunalförening. Grannas efterträder mångårige ordföranden Bo Lindholm, tidigare kommundirektör i Nagu.

Finlands svenska kommunalförening grundades i samband med att Finlands kommunförbund bildades i början av 1990-talet. Föreningens syfte är att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.  Verksamheten inkluderar regelbundna seminarier och informationstillfällen med kommunala tema.