Anne Ekstrand vill bli stadsdirektör i Jakobstad. Ekstrand som är stadsjurist i Jakobstad sköter för tillfället stadsdirektörstjänsten som tf.

Tjänsten som Jakobstads stadsdirektör har varit ledigförklarad på nytt under november eftersom endast tre personer sökte tjänsten i den första omgången. Nu när den andra ronden avslutats finns det åtta sökande till tjänsten.

Sökande i den andra omgången (5):

  • Toni Ojajärvi, ingenjör inom värme- och energiteknik(Lahtis)
  • Anne Ekstrand, juris kandidat (Jakobstad)
  • Katarina Donning, politices magister (Mariehamn)
  • Olli Mäkipelto, elingenjör, M.B.A. (Jakobstad)
  • Karolina Strand, pedagogie magister (Mariehamn)

Sökande i den första omrången (3):

  • Kenneth Mikael Holmgård, ekonomie magister (Jakobstad)                          
  • Simon Häggblom, politices magister (Vasa)                              
  • Åsa Wallendahl, politices magister, ekonomie magister (Jakobstad)

I pressmeddelandet från staden heter det att stadsstyrelsen kommer att sammanträda så fort som möjligt för att diskutera hur processen  går vidare.