Ansökningstiden gick ut på onsdagen.

Nykarleby stad söker en ekonomidirektör efter att Gunilla Lillbacka gått över till Wasa Teater och blivit teaterns administrativa chef.

Lillbacka har också erfarenhet från amatörteatern, vilket syntes i stadens rekryteringsvideo där även nya stadsdirektören Martin Norrgård medverkar.

Tre personer sökte tjänsten. Dessa är:

  • Pol. kand. Sissi Brännbacka, Larsmo
  • EM Esa Högnäsbacka, Vasa
  • EM Maria Palm, Nykarleby

Brännbacka är tf. ekonomi- och personalchef i Kronoby. Högnäsbacka är ekonomidirektör i Kaskö. Palm är ekonomichef på Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, och SFP-politiker.