Välfärd handlar om förebyggande arbete, säger Otto Domars. Om välfärdssektorn lyckas innebär det en mindre belastning för social- och hälsovården.

Otto Domars, för närvarande verksamhetschef på Kårkulla samkommun, blir Korsholms första välfärdsdirektör.

Domars valdes efter sluten omröstning på måndagens fullmäktigemöte. Han fick 30 röster, mot 8 röster för Niklas Granö och 5 röster för Marcus Beijar. Fullmäktige valde sedan Beijar till reserv för tjänsten.

Det handlar alltså om en ny tjänst, som behövs då ansvaret för social- och hälsovården flyttas från kommunen till det nya välfärdsområdet. Ansvaret för förebyggande välfärdstjänster förblir ändå i kommunen. ”Inom välfärdstjänster befrämjas invånarnas hälsa och välfärd i nära samarbete med Österbottens välfärdsområde och andra centrala aktörer”, heter det i arbetsbeskrivningen.

Domars säger att eftersom det handlar om en ny tjänst så kommer han delvis också att forma den.

– Det finns beskrivet vilka områden som hör till välfärdssektorn men allt är inte hugget i sten och det finns utrymme att utveckla. Det kommer att ta sin tid och verksamheten formas vartefter. Den första uppgiften blir att hitta samarbetsformer inom kommunen och samarbeten med välfärdsområdet.

Ska vara en samordnare

Välfärdstjänsterna ansvarar också för Korsholms vuxeninstitut, Korsholms musikinstitut och Korsholms bibliotek, och till sektorn hör även idrotts-, ungdoms-, kultur-, integrations-, sysselsättnings- och nykterhetsverksamheten.

Det är med andra ord en bred palett som Domars ska jobba med.

– Välfärdsbegreppet är brett. Främst handlar det om förebyggande verksamhet som gör att invånarna trivs och mår bra. Om vi lyckas inom vår sektor krävs det mindre av social- och hälsovårdssektorn.

Som verksamhetschef för Kårkulla är Domars stationerad i Vasa. Samkommunen Österbottens välfärdsområde, som inleder sin verksamhet nästa år och som 2023 blir ett välfärdsområde, har han i egenskap av verksamhetschef haft viss kontakt med.

– Som verksamhetschef är jag Kårkullas regionchefers närmaste chef. Det blir lite på samma sätt i Korsholm. Välfärdssektorns olika områden har sina egna ansvarspersoner och min roll är att vara samordnare och försöka hitta samarbetsformer och gemensamma riktlinjer.

Exakt när Domars tillträder som välfärdsdirektör är ännu oklart.

Också grannkommunen Vasa har utsett en välfärddirektör. Virve Flinkkilä, som närmast kommer från Vandas social- och hälsovårdssektor, inleder det arbetet i december.