Styrelsen beslöt att välja Otto Domars till Kårkulla samkommuns nya verksamhetschef.

Domars är politices magister och bosatt i Vasa. Tidigare har han fungerat som regionchef för Mellersta och Södra Österbotten. Som regionchef har han åtagit sig utvecklingsuppgifter i form av samkommunala projekt.

– Han har både rätt utbildning och erfarenhet. Han har dessutom bakgrund som familjehandledare inom barnskyddet före han kom till Kårkulla, säger samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

Till tjänsten hör att utveckla verksamheten, främst genom samordning och koordinering.

– Vi har en väldigt utbredd samkommun som behöver förenhetligas. Han kommer att utveckla olika projekt i olika kommuner så att de kan implementeras i hela samkommunen.

Verksamhetschefen fungerar som närmaste chef för Kårkullas sex regionchefer och har en mera övergripande roll. Till uppgifterna hör att fånga upp utvecklingsbehov och sedan implementera dem.

Domars tillträder i början av nästa år och kommer att leda och utveckla samkommunens tjänsteproduktion. 

Tjänsten söktes av sammanlagt 14 personer, varav sex uppfyllde behörighetsvillkoren och kallades till intervjuer.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *