Behovet av äldreomsorgstjänster i Ingå har ökat under de senaste åren.

Ingå söker en äldreomsorgschef att leda och utveckla tjänsterna, ansvara för ansvarsområdets ekonomi och jobba enligt Ingås kommunstrategi. Äldreomsorgschefen, som ingår i grundtrygghetens ledningsgrupp och bereder ärenden till grundtrygghetsnämnden, ansvarar för personalen inom två serviceområden – service som ges hemma och boendeservice – och är förman för serviceområdescheferna.

Behovet av äldreomsorgstjänster har ökat under de senaste åren och kommunen har utvecklat sitt serviceutbud genom att bland annat satsa på korttidsvården och rehabiliteringen, skriver Ingå i arbetsplatsannonsen, liksom att tjänsten förutsätter tre års erfarenhet av ledarskap.

Inom utsatt tid sökte sju personer tjänsten:

  • Pia Susanna Anttila, magisterexamen i hälsovetenskaper (Jyväskylä universitet), Lojo
  • Camilla Laiho, magisterexamen i hälsovetenskaper (Tammerfors universitet), Ingå
  • Therese Lindroos, hälsovårdare (Novia), Kimitoöns kommun
  • Annina Oksanen, sjukskötare/hälsovårdare (Novia), Ekenäs
  • Zhuqing Ren, magisterexamen i hälsovetenskaper (Åbo universitet), Virdois (Virrat)
  • Anneli Sandell-Ekman, magister i vårdvetenskap (Åbo Akademi), Raseborg
  • Maritta Wasström, ledarskap inom social- och hälsovård, Lojo

Grundtrygghetsnämnden i Ingå fattar beslut om tjänsten, efter intervjuer med de sökande.