– Uppdraget  är en unik möjlighet att bygga upp en helt ny organisation för framtiden, säger Mats Brandt som blir strategidirektör i Österbottens välfärdsområde.

Stadsdirektör Mats  Brandt i Nykarleby har utsetts till strategidirektör för Österbottens välfärdsområde. Tjänsten är till en början på deltid, vilket betyder att han under en övergångsperiod kan sköta de båda uppdragen som stadsdirektör och strategidirektör parallellt.

– Allt är ännu nytt, de praktiska detaljerna klarnar när jag har hunnit diskutera med min arbetsgivare, säger han.

Tjänsten som strategidirektör blir en heldagstjänst när Österbottens välfärdsområde inleder verksamheten vid årsskftet 2022.

Välfärdsområdet tar över ansvaret för anordnandet av socialvården, primärvården och specialistvården av de österbottniska kommunerna och Vasa sjukvårdsdistrikt och integrerar samtliga tre vårdnivåer i en enda organisation.

Innan Brandt kom till Nykarleby arbetade han som kommundirektör i Malax och före det i Maxmo (numera en del av Vörå), en erfarenhet som kommer väl till pass i det nya uppdraget.

– Dialogen med delägarna, det vill säga kommunerna, kommer att vara helt central i mitt uppdrag, säger han.

Beslutet att söka direktörsjobbet mognade under våren och påskyndades av att planerna för Österbottens välfärdsområde blev alltmer konkreta.

– Jag söker mig absolut inte bort från något utan till något, understryker han.

Mats Brandt disputerade för lite över ett år sedan inom förvaltningsvetenskaper med inriktning på social- och hälsovårdsadministration. 

– Jag tippar att jag kommer att ha nytta av min doktorsavhandling, säger han.

Mats Brandt i Torgpodden: Valfriheten är en positiv kraft om den tyglas

Nio nya direktörer

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har valt nio nya ledande tjänsteinnehavare till  Österbottens välfärdsområde. De är förutom strategidirektören Mats Brandt:

  • Förvaltningsdirektör Juha Post
  • HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl
  • Ekonomidirektör Lena Nystrand
  • Kommunikationsdirektör Petra Fager
  • Kvalitetsdirektör Mari Plukka
  • Chefsöverläkare Peter Nieminen
  • Chefsöverskötare Marjo Orava
  • Socialdirektör Carina Nåhls

Samtliga nio tillträder på deltid den 1 november för att när Österbottens välfärdsområde inleder verksamheten 2022 övergå till heltidarbete.

Direktör för Österbottens välfärdssamkommun har valts tidigare i höst, det blir sjukvårdsdistriktets nuvarande direktör, Marina Kinnunen. Sektordirektörer blir Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen och Leif Holmlund.