De ekonomiska frågorna kommer att styra dagordningen, tror Selander.

Det blir Arne Selander som vid årsskiftet efterträder Barbara Heinonen som stadsdirektör i Mariehamn.

I fullmäktige i måndags fick Selander 24 röster i den slutna omröstningen. Emma Dahlén fick tre röster.

Selander har varit kommundirektör i Finström och även jobbat vid Ålands landskapsregering. De senaste tio åren har han jobbat i Stockholm. Just nu är han chefsadministratör vid Stockholms tingsrätt.

Till Kommuntorget säger Selander att stadsdirektörstjänsten är något av ett drömjobb för en som är född och uppvuxen i Mariehamn. Därför var det svårt att tack nej när han ombads söka tjänsten.

– Att få jobba med politiker och tjänstemän i organisationen med målet att göra en insats för Mariehamn, det är det som driver mig.

Under åren i Sverige har Selander fortsatt tillbringa mycket tid på Åland. Familjen har en fastighet i Mariehamn.

– Vi har släkt och vänner på Åland. Somrarna har tillbringats nästan uteslutande där och så här års åker jag, men också andra i familjen, till Mariehamn ett par gånger i månaden.

Juridisk bakgrund en fördel

Selander gissar att det är de ekonomiska frågorna som kommer att styra hans dagordning som stadsdirektör. Det finns nya utmaningar, liksom de som pandemin skapat.

Högt uppe på prioriteringslistan finns också kontakten med de övriga åländska kommunerna.

– Mariehamn är ju störst, med nästan hälften av Ålands befolkning. Det är viktigt med ett bra samarbete med grannkommunerna och de övriga kommunerna, så jag kommer att etablera kontakter med tjänstemännen i dessa.

Selander är juris kandidat från Uppsala universitet. Den juridiska bakgrunden är en fördel, säger han.

– Förvaltningens och stadsdirektörens roll handlar om att bistå politikerna. Det är lite som att navigera på sjön, tala om var grynnor och skär finns och var kustlinjen går. Politikerna styr skutan, men det är bra att vara insatt i den juridik som styr verksamheten.

En klar majoritet av fullmäktige ställde sig bakom dig. Hur känns det?

– Det är jättebra att ha ett så starkt mandat i ryggen. Samtidigt vet jag att förväntningarna är höga och jag ska göra mitt yttersta för att infria dem och bidra till en god framtid för Mariehamn och för landskapet.

Arne Selander

  • Ålder: 58.
  • Familj: Fru och två barn (14 och 15 år gamla).
  • Utbildning: Juris kandidat, Uppsala universitet.
  • Karriär i urval: Har varit kommundirektör i Finström, socialchef vid Ålands landskapsregering och även landskapets förvaltningschef. Har varit chef vid kronofogdemyndigheten i Stockholm, och är sedan oktober i år chefsadministratör vid Stockholms tingsrätt.