Sivula har varit stadsdirektör i Lojo sedan 2015.

Lojo får söka sig en ny stadsdirektör då Mika Sivula bir Keskos regionchef i Södra Finland i januari.

Sivula, som är teologie magister, har varit stadsdirektör i Lojo sedan 2015. Innan det var han kommundirektör i Pielavesi i Norra Savolax. Han har också haft olika uppdrag i Centerns riksdagsgrupp och varit ledamotsassistent.

På sin Facebook skriver Sivula att han är i mitten av sin arbetskarriär och har jobbat inom den offentliga sektorn i nästa 20 år. Kesko beskriver han som en välutvecklad koncern på uppgång. Det nya jobbet ser han som en möjlighet att se samhället och arbetslivet ur ett nytt perspektiv.

– Jag tror att min bakgrund och mina erfarenheter ger mig goda förutsättningar för nya uppdrag, skriver Sivula.