Grundtrygghetsnämnden följde intervjugruppen rekommendation.

Fyra av de sju som sökt tjänsten som äldreomsorgschef i Ingå uppfyllde behörighetskraven.

Efter intervjuer – där bland annat sökandes kunskap om sektorn och dess delområden, tidigare erfarenheter och tankar om ledarskap och förmansarbete kartlades – kom intervjugruppen fram till att magister i hälsovetenskaper Anneli Sandell-Ekman vara den lämpligaste sökanden för den lediganslagna tjänsten.

Avgörande var Sandell-Ekmans långa och mångsidiga erfarenhet inom grundtrygghetssektorn som helhet samt flera års erfarenhet av ledarskap och av att fungera som representant för arbetsgivaren.

Sandell-Ekmans åsikter om uppgiften, utvecklandet av ansvarsområdet samt samarbetet med beslutsfattarna, kommuninvånarna och kollegerna motsvarar de förväntningar som kommunen har för tjänsteinnehavaren, slog intervjugruppen fast.

Grundtrygghetsnämnden delade intervjugruppens åsikt och valde på torsdagen Anneli Sandell-Ekman till ny äldreomsorgschef.