På den extra sessionen kom Folktinget också med en resolution om välfärdsområdesvalet.

Sandra Bergqvist (SFP) återvaldes på tisdagen till ordförande för Folktingets styrelse. Folktinget samlades till en virtuell extra session för att välja styrelseordförande, vice ordföranden och styrelsemedlemmar.

Bergqvists ersättare är Kjell Wennström. Första vice ordförande i styrelsen är Matilda af Hällström (Saml), ersättare Kimmo Sasi, och andra vice ordförande är Johan Kvarnström (SDP), ersättare Nils-Johan Englund.

Övriga styrelsemedlemmar och ersättare är:

 • Freja Pontán (SFP), Peter Hackman
 • Suzanne Sjöholm (SFP), Petteri Kaleva
 • Niklas Mannfolk (SFP), Solveig Halonen
 • Elin Blomqvist-Valtonen (SFP), Christoffer Hällfors
 • Michael Nyberg (SFP), Marie Bergman-Auvinen
 • Catarina Silvander (SFP), Antti Koivukangas
 • Helena Boucht-Lindeman (SFP), Monica Asplund
 • Roberth Sjöström (SFP), Johanna Borg
 • Thorolf Sjölund (Saml), Virva Wahlstedt
 • Michael Berner (Saml), Annika Warras-Stjernvall
 • Anna Caldén (SDP), Carita Henriksson
 • Anton Nilsson (Åland), Wille Valve
 • Liz Mattsson (Åland), Jesper Josefsson
 • Katarina Alanko (Gröna), Anna Funck (VF)
 • May- Gret Axell (KD), Pia-Maria Gardberg (Gröna)

 

I en resolution från den extra sessionen poängterar Folktinget poängterar vikten av att det finns svenskspråkiga kandidater och att de röstberättigade använder sin rösträtt i välfärdsområdesvalet i januari.

– Detta val är Finlands första välfärdsområdesval någonsin, och därmed kommer de invalda att kunna lägga grunden för hur såväl välfärdsområdet som den språkliga servicen i välfärdsområdet fungerar, heter det i resolutionen.