Enligt styrelseordförande Jonne Sandberg har processen med rekryteringen av Timo Sivulas (bilden) efterträdare påbörjats. De pågående byggnadsarbetena påverkas inte, säger han. Arkivbild: Joakim Snickars.

I slutet av april murades grundstenen för Karleby idrottspark, en jättesatsning som beräknas kosta cirka 75 miljoner euro i slutändan.

Den 8 maj tog det hela en plötslig vändning. Timo Sivula valde att lämna uppdraget som idrottsparkens vd efter drygt två och ett halvt år på posten.

Enligt uppgifter i tidningen Keski-Pohjanmaa beror avhoppet på att Karleby idrottspark ska ha gått miste om ett statsbidrag på en miljon euro på grund av ofullständig information i en ansökan. Pengarna skulle ha varit ämnade för det planerade bygget av en träningsishall med två tillhörande utomhusrinkar.

Byggandet av Karleby idrottspark framskrider enligt planerna trots de senaste tidernas förvecklingar. Grundstenen murades den 26 april. Megaprojektets kostnader beräknas till cirka 75 miljoner euro. Foto: Joakim Snickars.

Läs också, Kommuntorget 31.1.2024: Efter många debatter – nya hybridarenan och idrottsparken ska ge Karleby ett lyft

Timo Sivula dementerar i sin tur det ovanstående. Han framhåller i stället att projektets samarbete med staten alltid har förlöpt väl.

– Orsaken till att jag har valt att sluta är brist på motivation. Jag har fått utstå en hel del motstånd och kritik under hela projekttiden. Det har rentav kunnat handla om osakliga personangrepp i pressen ibland.

– Jag har märkt av vissa symtom på utbrändhet. Jag har tänkt att jag stannar på posten fram tills grundstenen är murad. Sedan får det vara nog, säger Sivula.

Jonne Sandberg, styrelseordförande för Karleby idrottspark, vill inte kommentera orsakerna till avgången desto närmare. Någon exakt tidtabell för rekryteringen av Sivulas efterträdare kan Sandberg inte berätta om. Inte heller svarar han på frågan om det kommer att tillsättas en tf vd.

– Vi har startat rekryteringsprocessen. Inom styrelsen funderar vi vidare över hur vi ska organisera saker och ting.

Aktiebolaget Karleby idrottspark är en del av en allians som består av byggföretag, arkitektbyråer och andra involverade aktörer.

– Alliansen ansvarar för att de påbörjade byggnadsarbetena fortsätter och att man når nästa projektfas i enlighet med de aktuella planerna, betonar Sandberg.

Kompromiss mellan olika grenar och utövare

I tidningen Österbottens Tidning har det från friidrottshåll riktats syrlig kritik mot planerade strukturer i den kommande inomhusarenan.

– Det gäller att komma ihåg att det är tänkt att den här arenan ska förverkligas som en kompromiss mellan olika idrottsgrenar och utövare. Det har ordnats många workshops under planeringsprocessens gång. För friidrottens del är arenan främst ämnad som en plats för träningsaktiviteter.

– De enda strukturerna som vore tävlingskvalificerade är 200 meters inomhuslöpbanor med lutande kurvor. Men dessa banor kommer inte att byggas. Ett sådant arrangemang skulle försvåra utövandet av bollsporter på intilliggande ytor.

För friidrottsfolket i Karleby är den planerade inomhusarenan en besvikelse. Man hade för egen del önskat mera tävlingsanpassade strukturer.

– Vi har hoppats att det skulle byggas antingen 300 meters banor eller 200 meters banor med lutande kurvor. Nu blir detta inte av. Mindre tävlingar kan kanske arrangeras framöver. Men några arrangemang på FM-nivå kommer inte i fråga, säger Seppo Järvelä, ordförande för Gamlakarleby IF:s friidrottssektion.

Under det pågående året kommer det bland annat att göras en del kringbyggen i Karleby idrottspark.

– Projektet håller fast vid den ursprungliga tidtabellen. Enligt planerna ska idrottsparken vara klar för invigning under 2026, säger Jonne Sandberg.