Det är inte acceptabelt att staten skjuter över garantiansvaret för och finansieringen av hyresbostadsproduktionen på kommunerna, anser Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen.

– De spelregler för hyresbostadsproduktion som reglerar ansvarsfördelningen mellan stat och kommun bör ses över  snabbt. Staten har redan straffat kommunerna tillräckligt i och med minskningen av statsandelar.

Enligt Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen har Kommunernas garanticentrals förändrade roll lett till att betydande garantiansvar överförts från staten till kommunerna.
Staten blev år 2009 aktieägare i finansinstitutet Kommunfinans  samtidigt som lagstiftningen ändrades så att Kommunernas garanticentral kunde bevilja garanti för den statligt finansierade allmännyttiga hyresbostadsproduktionen. Efter det har Kommunfinans  till stor del stått för arrangerandet av finansieringen, anser Kietäväinen.

– Positivt är att man på detta sätt lyckats säkra finansieringen av produktionen av rimligt prissatta hyresbostäder.  Dessvärre byggs allt färre bostäder och de flesta ägs av kommunala bolag.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *