Hangö och Raseborg samt en grupp representanter för lokala företag har undertecknat ett intentionsavtal med Cinia Group Oy om att bygga en förgrening till Cinias havskabelsystem som löper mellan Finland och Tyskland.

Den nya Hangö-anslutningen kommer att kosta cirka 10 miljoner euro. När
förgreningen förverkligas investerar en lokal grupp investerare, i enlighet med intentionsavtalet, 3 miljoner euro i kabelsystemet.

Hälften av det lokala beloppet investeras av Ekenäs Energi, Karis Telefon och Andelsbanken Raseborg, 500 000 euro var. N3M Groups insats är 250 000 euro, Forcit, Hangö Hamn och Ekenäs Sparbank deltar med 100 000 euro var. Privatpersonerna Björn Siggberg och Olof Exell investerar vardera 100 000 euro i projektet.

Målet är, att det slutliga investeringsbeslutet och samarbetsavtalet mellan den lokala investeringsgruppen och Cinia görs under hösten 2016.

Läs mer i Hangö stads pressmeddelande.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *