Det omstridda Fennovoima-projektet går vidare. Men i kommunerna är åsikterna fortfarande delade. Oklarheterna kring ägarförhållandena har gjort många osäkra. Fennovoima kunde i sista minuten meddela att det inhemska ägandet nu är över 60 procent.

I och med onsdagens besked uppfylls riksdagens krav och tillståndprocessen kan fortsätta. Fortum meddelade att man deltar med en andel på 6,6 procent, byggbolaget SRV går in som investerare med 1,8 procent samtidigt som Outokumpu ökar sin ägarandel med 1,8 procent. Det kroatiska Migrit Solarna Energija är däremot inte med bland Fennovoimas ägare.

När man ringer runt till kommunerna, som via  Voimaosakeyhtiöt är delägare i Fennovoima, är svaren mycket svävande. Men Patrick Wackström, vd för Borgå Energi, är glad över beskedet.

-Visst har det varit spännande tider. Det är viktigt att Borgåborna ska få så förmånlig energi som möjligt i framtiden. Vi har i och med Olkiluoto I och II erfarenhet av kärnkraft och anser att det är det bästa alternativet när det gäller att minska utsläppen. Kärnkraft är ett märkbart förmånligare alternativ än vind- och solkraft, säger Patrick Wackström.

Alla är ändå inte lika förtjusta. I många kommuner har man i och med de oklara ägarförhållandena funderat på möjligheterna att dra sig ur.

I till exempel Jakobstad är politikerna är delade i frågan. Det finns de som tycker att Jakobstad borde följa Nykarlebys exempel och lämna Fennovoima. Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare i Jakobstad säger att hon personligen är lättad.

-Vi behöver baskraft och Fennovoima speciellt med tanke på framtiden då vi inte vet hur importen av el ser ut. En del av politikerna i Jakobstad har velat ta upp frågan på nytt i fullmäktige, säger Ekstrand.

Jakobstads energi är ett av 40-talet kommunala energibolag som gått in i Fennovoima genom det finländskt ägda Voimaosakeyhtiö. Via Voimaosakeyhtiö styrs och ägs det finländska ägandet i Fennovoima.

Vilken nytta har Jakobstad av att vara med i projektet?

-Jakobstad har genom olika aktiebolag  ingått en förbindelse med Fennovoima vilket innebär att vi kommer att betala vår andel oberoende av om vi får kärnkraft eller inte. Om fullmäktige beslutar att staden drar sig ur får vi ingenting ut av vår investering. Slutsumman för Jakobstads del är 12 miljoner euro. Senare kanske det finns en möjlighet att sälja aktierna men nu lär vi inte hitta någon köpare, säger Ekstrand.

Fullmäktigeordförande Carola Sundqvist (SFP) hör till dem som tyckt att Jakobstad borde hoppa av Fennovoima. Nu när det inhemska ägandet uppfylls enligt kraven kan hon tänka sig att ändra åsikt.

-I grunden är jag helt emot kärnkraftverk men i och med att Jakobstad har satsat mycket pengar på Fennovoima och att det faktiskt nu blir av vore det ekonomiskt sett dumt att dra sig ur. Men vi måste absolut ta upp frågan för behandling i fullmäktige, säger Sundqvist.

Också i Kronoby, där Kronoby elverk är aktieägare i Fennovoima, delar frågan fullmäktige.

­-Det här är inte en känslosak utan en kunskapsfråga, svarar fullmäktiges viceordförande  Stefan Högnabba (SFP) på frågan om fullmäktige i Kronoby, liksom andra kommuner, diskuterat frågan om att dra sig ur projektet.

Högnabba påpekar att det inte så där bara går att dra sig ur då man ingått avtal med Fennovoima. Han hänvisar vidare till ”de som kan”, det vill säga elverkets styrelse.

Jarl Haga, som är styrelseordförande för Kronoby Elverk har tidigare i sommar på grund av de oklara ägarförhållandena sagt att regeringen inte ska godkänna Fennovoima. Nu glädjer han sig ändå åt beskedet att Fennovoima blir av.

-Det är positivt att Fortum gick med eftersom det tryggar bolagets fortsättning. Men jag hade önskat att deras ägarandel var större, säger Haga.

Styrelsen för Kronoby Elverk kommer enligt Haga inom kort att behandla frågan om huruvida bolaget är med i Fennovoima-projektet eller inte.

-Personligen tror jag att det är fel läge att nu hoppa av. Vi har satsat 400 000 euro på Fennovoima och det är omöjligt att i dagsläge sälja aktierna. Industrin vill inte satsa på sådant som ger utdelning om 10-15 år, säger Haga och fortsätter:

– I dag är elpriset lågt i Finland men vi räknar med att prisnivån på importerad el kommer att vara högre i framtiden. I och med Fennovoima får vi elproduktionen tryggad för våra kunder och billigare också på sikt.

Imorgon ska statsrådet ge byggtillstånd för Fennovoima. Men fortfarande återstår frågetecken, bland annat om slutförvaringen. Regeringen kommer under hela byggperioden följa med att regeln om att den inhemska ägarandelen inte understiger 60 procent.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *